Maden Sahası

Ankara ili Kalecik hudutları içerisinde bulunan Aktepe ve Tilki köyde bulunmaktadır,sahip olduğumuz ocağımız 1945 li yıllarda çalışmış Almanya ya buradan Manganes cevheri gönderilmiştir.330 hektar olan sahamız MTA yayınlarına konu olmuş eski bir Manganes sahasıdır.

 TİLKİKÖY-AKTEPE MANGANEZ CEVHERLEŞMESİNİN GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ.

Çalışma alanında bulunan manganez cevherleşmesi ofiyolitler içerisinde bulunan radyolorit kayaçlarının içerisinde yer almaktadır. Mangenez cevherleşmesinin bulundugu alan Tilkiköy güney kesimde yer almaktadır Sahada önceki yıllarda bir miktar cevher çıkarılmıştır. Eski işletme açık işletme yöntemi ile yapılmış halen ocakların yerleri ve bazı aynalar görünür durumdadır Radyolaritler genelde orejenik hareketler sonucunda ilksel konumlarını kaybederek 45o-90o arasında değişen bir eğimlere sahiptirler. Radyolaritlerin katman kalınlıkları 8-12 cm arasında kalınlık göstermektedir .Manganez cevherli alanı oluşturan radyolaritler, Tilkiköy güneyinde 180m görünür kalınlık sunmaktadır. Tilkiköy güneyindeki manganez cevheri içeren radyolaritli alanda litoloji oldukça tek düzedir. Saha içerisinde bulanan manganez cevherleşmesinin tamamı radyolaritler içersinde bulunmaktadır. Mangenez cevheri radyolaritlerle uyumlu bantlar şeklinde olup, radyolarit katmanları arasında mostralarda ve eski ocakların aynalarında 100-120 cm kalınlığına ulaşan mostralar vermektedir .

MANGANEZ

Üretilen manganez cevheri kullanım alanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Manganez cevheri ayrıca manganez miktarına göre de sınıflandırılır. Bunlar, manganez cevheri, demirli manganez ve manganezli demir cevheri şeklinde isimlendirilir. “U. S. Bureau of Mines” a göre en az % 35 manganez içeren cevhere Manganez Cevheri denir. % 10-35 arasında manganez içerenlere Demirli Manganez ve % 5-10 arasında manganez içeren cevhere Manganezli Demir Cevheri adı verilmektedir. Bugün endüstride % 2 alt sınır tenörlü manganezli demir cevheri kullanılmaktadır (VII.Beş Yıllık Kalkınma Planı ÖİK Raporu).

Kullanma alanlarına göre manganez cevheri 4 gruba ayrılır.

1- Metalurjik manganez cevheri % 48-50 Mn içerir.

2- Batarya sanayii manganez cevheri % 78-85 MnO2 içerir.

3- Kimya sanayii manganez cevheri % 74-84 MnO2 içerir.

4- Diğer amaçlarda kullanılan manganez cevheri.

Manganez cevheri parça halinde veya öğütülmüş olarak, konsantre olmuş, kalsine edilmiş, sinterlenmiş veya peletlenmiş şekillerde satılır. Ülkelere göre satılan manganez cevherinin yüzdelerinde farklılıklar gözlenmektedir. Tüvenan Cevher: Doğal halde ocaktan çıkarılmış, hiç bir işleme tabi tutulmamış cevher. Parça Cevher: 6 mm ya da daha büyük parçaları içeren cevher. Toz Cevher: Çapı 6 mm’den daha küçük parçaları içeren cevher. Manganez kullanım alanlarında ferromangan, slikomangan, metalik mangan gibi adlarda tanımlanır.