• DMR Süren

    MADENCİLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Maden sahamızın TANITIMI

Ankara ili Kalecik hudutları içerisinde bulunan Aktepe ve Tilki köyde bulunmaktadır,sahip olduğumuz ocağımız 1945 li yıllarda çalışmış Almanya ya buradan Manganes cevheri gönderilmiştir.330 hektar olan sahamız MTA yayınlarına konu olmuş eski bir Manganes sahasıdır.

TİLKİKÖY-AKTEPE MANGANEZ CEVHERLEŞMESİNİN GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ.
Çalışma alanında bulunan manganez cevherleşmesi ofiyolitler içerisinde bulunan radyolorit kayaçlarının içerisinde yer almaktadır. Mangenez cevherleşmesinin bulundugu alan Tilkiköy güney kesimde yer almaktadır Sahada önceki yıllarda bir miktar cevher çıkarılmıştır. Eski işletme açık işletme yöntemi ile yapılmış halen ocakların yerleri ve bazı aynalar görünür durumdadır Radyolaritler genelde orejenik hareketler sonucunda ilksel konumlarını kaybederek 45o-90o arasında değişen bir eğimlere sahiptirler. Radyolaritlerin katman kalınlıkları 8-12 cm arasında kalınlık göstermektedir .Manganez cevherli alanı oluşturan radyolaritler, Tilkiköy güneyinde 180m görünür kalınlık sunmaktadır. Tilkiköy güneyindeki manganez cevheri içeren radyolaritli alanda litoloji oldukça tek düzedir. Saha içerisinde bulanan manganez cevherleşmesinin tamamı radyolaritler içersinde bulunmaktadır. Mangenez cevheri radyolaritlerle uyumlu bantlar şeklinde olup, radyolarit katmanları arasında mostralarda ve eski ocakların aynalarında 100-120 cm kalınlığına ulaşan mostralar vermektedir .

Kullanma alanlarına göre manganez cevheri 4 gruba ayrılır

Manganez cevheri parça halinde veya öğütülmüş olarak, konsantre olmuş, kalsine edilmiş, sinterlenmiş veya peletlenmiş şekillerde satılır. Ülkelere göre satılan manganez cevherinin yüzdelerinde farklılıklar gözlenmektedir.

Metalurjik manganez cevheri % 48-50 Mn içerir.

Batarya sanayii manganez cevheri % 78-85 MnO2 içerir.

Kimya sanayii manganez cevheri % 74-84 MnO2 içerir.

Diğer amaçlarda kullanılan manganez cevheri.

Hakkımızda

DMR Süren Ltd. Şti. 2010 yılında Manganes Madenciliği yapmak üzere kuruldu. yıllar içerisinde Türkiyenin çeşitli bölgelerinde kendi sahalarında üretimler gerçekleştirdi.. birçok sektöre Manganes cevherinden elde etmiş olduğu ürünlerin pazarlamasını gerçekleştirdi.

Ürünlerimiz.

3 Çeşit Ürün Portföyümüz Yer Almaktadır.

Ürünlerimiz

Ruhsat ve İzinlerimiz

Çed

İşletme İzni

İşletme Ruhsatı

GSM Belgesi